ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΣΚΙΑΘΟΣ 27 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4013

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  226/2011           

 ΦΑΚΕΛΟΣ  0508

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΜΠΑΡ

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 3103/24-5-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

    της αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

                    Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006), & ν. 3852/2011

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ.  169/2011       Απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου

στ. Την από 6/05/11  αίτηση του ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΜΠΑΡ του/της ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ περιοχή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή