ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΣΚΙΑΘΟΣ 10 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3413

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                        AΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  194

ΦΑΚΕΛΟΣ  0281

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ (ΜΕ ΠΑΡΑΣΚ.)

 

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

     231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 5773/5-7-2006 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της

αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 3/05/11  αίτηση του ΚΑΛΛΙΑΝΗ  ΑΡΓΥΡΩ  ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ για την  μεταβίβαση του καταστήματος ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-

ΠΙΤΣΑΡΙΑ (ΜΕ ΠΑΡΑΣΚ.) από τον  ΚΑΛΛΙΑΝΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ (ΜΕ ΠΑΡΑΣΚ.) του/της ΚΑΛΛΙΑΝΗ  ΑΡΓΥΡΩ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην οδό  περιοχή Κολιόςτου Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στην ανωτέρω από τον  ΚΑΛΛΙΑΝΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή