ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΣΚΙΑΘΟΣ 10 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3426

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:195

ΦΑΚΕΛΟΣ  0248

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 2346/2003 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της

αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 5/05/11  αίτηση του ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΣΠΟΡΑΔΩΝΟΣ  ΕΠΕ για την μεταβίβαση του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ από τον  ΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του/της ΕΣΤΙΑΣΗ  ΣΠΟΡΑΔΩΝ  ΕΠΕ που βρίσκεται στην οδό ΑΜΜΟΥΔΙΑ περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑτου Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από τον  ΠΙΣΣΑ  ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥσύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή