ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΣΚΙΑΘΟΣ 17 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3676

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 212

ΦΑΚΕΛΟΣ  0207

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ              ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 9050/27-12-2004 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 19/04/11  αίτηση του ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. -

ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ Ε.  Ο.Ε.  για την μεταβίβαση του καταστήματος

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ από τον ΠΑΣΧΑΛΗ  ΘΕΟΔΩΡΟ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του/της ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ Ε.  Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣτου Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από τον ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή