ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΣΚΙΑΘΟΣ 13 Απρίλιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2602

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                    ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170

ΦΑΚΕΛΟΣ  0541-Β'

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 231Α/2006)   "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 5996/17-9-2008 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και της ΚΥΑ 10551/2007.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 14/03/11  αίτηση του ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την μεταβίβαση του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ από τον ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (λόγω θανάτου)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ του ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην οδό / περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣτου Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από τον  ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (λόγω θανάτου) ,  σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή