ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΣΚΙΑΘΟΣ 12 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3543

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200/2011

ΦΑΚΕΛΟΣ  0171

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)   "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων" &

της ΚΥΑ 10551/2007

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 3247/19-6-2006 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) 

της αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών 

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 23/03/11  αίτηση του ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για την

μεταβίβαση του  καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ από την

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΤΖΟΪ του  Νέλλις_

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ του  ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην οδό / περιοχή  ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ του Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από την  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΤΖΟΪ του Νέλλις,  σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή