Με την υπογραφή της σύμβασης στις 21 Ιουνίου 2023, μεταξύ της CEPAL HELLAS, στην οποία έχει αναθέσει η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, και της ΔΕΥΑΣ τακτοποιήθηκε μια πολύ σοβαρή οικονομική εκκρεμότητα της ΔΕΥΑΣ, από το 1996.

Ο Δήμος Σκιάθου είχε υπογράψει το 1989 σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου (287/16.10.1989) με την Εμπορική Τράπεζα ύψους 118.300.000,00 δρχ ήτοι 347.175,35 ευρώ για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Ο Δήμος δεν εκπλήρωνε τους όρους της σύμβασης και η Εμπορική Τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβαση στις 17/10/1996, ακολούθησε η απόφαση (111/2018 )του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου σύμφωνα με την οποία η ΔΕΥΑΣ υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 964.613,64 ευρώ στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.. Επί της απόφασης ασκήθηκε έφεση από την ΔΕΥΑΣ η οποία απορρίφθηκε το 2015 με την απόφαση 82/2015 του τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

“Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, κάναμε συνατήσεις με στελέχη της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε./CEPAL και ακολούθησε αλληλογραφία, προκειμένου να διευθετηθεί το πολύ σοβαρό θέμα της διευθέτησης του δανείου, ενημερωθήκαμε εγγράφως από την CEPAL (1/6/2021) πως η νομική απαίτηση της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των € 2.029.451,55, πλέον νομίμων τόκων από 1.1.2021, μετά από μεγάλη προσπάθεια και αφού η CEPAL προχώρησε σε κατάσχεση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΥΑΣ στις 4 Νοεμβρίου 2021, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης, καταφέραμε να δώσουμε οριστική λύση, μειώνοντας το προς απαίτηση ποσό από 2.029.451,55 ευρώ σε 964.613,64 ευρώ, ποσό που θα λάβει ως επιχορήγηση η ΔΕΥΑΣ από πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού έχουμε ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα στις 14 Ιουνίου 2023. Ήταν προτεραιότητα η λύση του πολύ σοβαρού αυτού θέματος για την εύρυθμη λεIτουργία της ΔΕΥΑΣ που θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στους δημότες.” δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.

IMG 0518
IMG 0520

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή