ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           Σκιάθος, 23 Αυγούστου 2023

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση Πινάκων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

σχολικού έτους 2023-2024

Σήμερα αναρτήθηκε ο ονομαστικός πίνακας και ο προσωρινός πίνακας υποψηφίων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2023-2024. Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση αντίρρησης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στον δήμο (.) σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών εκκινώντας από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, δηλαδή   24 και 25/08/2023.

       Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1.Oνομαστικός πίνακας                                                                                                                                                                                                                                             Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Προσωρινός πίνακας υποψηφίων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή