ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           Σκιάθος, 23 Αυγούστου 2023

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση Πινάκων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

σχολικού έτους 2023-2024

Σήμερα αναρτήθηκε ο ονομαστικός πίνακας και ο προσωρινός πίνακας υποψηφίων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2023-2024. Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση αντίρρησης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στον δήμο (.) σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών εκκινώντας από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, δηλαδή   24 και 25/08/2023.

       Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1.Oνομαστικός πίνακας                                                                                                                                                                                                                                             Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Προσωρινός πίνακας υποψηφίων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή