Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 (ΑΔΑ:ΨΩΥ8Ω13-Λ2Π)

που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων διάρκειας οχτώ (8) μηνών :

  • Ένας (1) ΠΕ Οικονομικού
  • Ένας (1) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από τις  27/7/2023 ως 6/8/2023 και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. Αν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επομένως, η λήξη του διαστήματος υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους μετατίθεται και τη Δευτέρα, 7 /8/2023.

                                         Από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή