ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΣΚΙΑΘΟΣ, 18/6/2019

ΝΟΜΟΣ MAΓΝΗΣΙΑΣ                                                                   Αρ.πρωτ. 5553

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                                     ANAKOINΩΣΗ

   Η ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Δήμου Σκιάθου που αφορά την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) ΔΕ Οδηγού εγκρίθηκε με το αρ.πρωτ.8334/2019//1/2019/11-6-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ.

   Ωστόσο, κατά την προεκλογική περίοδο που ξεκινά στις 11 Ιουνίου 2019 και ως την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων την 1η Σεπτεμβρίου 2019 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων διορισμού/πρόσληψης και κάθε είδους υπηρεσιακής μεταβολής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2190/1994.

Όπως αναφέρεται στην αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι για όσες διαδικασίες εμπίπτουν στην προαναφερόμενη εκ του νόμου διακοπή-αναστολή, οι οποίες έχουν εκκινήσει προ της προκήρυξης των εκλογών και για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία, ιδίως σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής ή πρόσληψης, η διαδικασία αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής (ενδεικτικά διευκρινίζεται ότι εφόσον η προθεσμία έληγε σε πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία της προκήρυξης των εκλογών, θα δοθεί νέα πενθήμερη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων η οποία θα ξεκινά αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης). Βάσει των ανωτέρω και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης αλλά και της διαφάνειας, θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., να προβούν αμελλητί σε σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη σχετική αναστολή και για τον επαναπροσδιορισμό των προθεσμιών, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση διακοπής/αναστολής».

   Ως εκ τούτου το ενδεχόμενο δημοσίευσης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 θα εξεταστεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα υπάρξει νέα ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους.

                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

                                                                                    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                             ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή