ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ                                                 Σκιάθος : 28-04-2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                  Αριθμ. Πρωτ: 3424

ΤΗΛ.: 24273 50102

          24273 50110-111                                           

ΠΡΟΣ.: ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος περί « Παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορη εν γένει επιχείρηση .

Εν όψει της έκδοσης νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού» και βάσει του γεγονότος ότι με το άρθρο 56 του ν.4384/2016(ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016) παρατάθηκε έως 30-04-2017 η ισχύς της αρ.πρωτ., ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ ( ΑΔΑ ΩΘ35Η-Δ8Ο και ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β).

καλούμε τους έχοντες το δικαίωμα κατά προτεραιότητα της παραχώρησης χωρίς δημοπρασία για τον έμπροσθεν της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού (όμοροι), να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου έως 5-5-2017.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μη υποβολής αίτησης από  κάποια όμορη επιχείρηση ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2971/01 και την επιφύλαξη εφαρμογής της νέας  ΚΥΑ.

                                          Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ

                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή