ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε.

Τηλέφωνο: 24273-50131

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από το αρμόδιο γραφείο αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανακοινώνεται ότι δυνάμει της νέας εγκυκλίου  9/5951/24-2-2017 Υπ. Εσωτερικών – Οικονομίας & Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 28/2/2017  και αφορά την χρήση μουσικής από τα  κ.υ.ε.   ισχύουν  τα εξής :

Σχετικά με την άδεια μουσικής και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 με την οποία θα ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 αυτού:

Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση.

Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή