ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος: 12-09-2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. πρωτ.: 7692

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Ταχ. Δ/νση       : Σκιάθος

Ταχ. Κώδικας   : 37002

Τηλέφωνο        : 24273 50110-111

  1. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ(ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΩΜΑΣ)
  2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚ/ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ(ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗ)
  3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ( ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ)
  4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
  5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ( ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ )
    1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ( ΠΑΣΧΑΛΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 
  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

ΘΕΜΑ: Υποβολή απόψεων για την αναπροσαρμογή ή μη των δημοτικών τελών για το έτος 2017

 

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τις απόψεις σας μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016  και ώρα 12:00 μ.μ σχετικά με τις αναπροσαρμογές η μη των Δημοτικών Τελών για το έτος 2017 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΔΣ /2015 ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΑΔΑ
1 Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2016 227/2015 ΩΟΓΦΩ13-Ψ2Φ
2 Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016 228/2015 ΩΜΒΗΩ13-Ξ0Ο
3 Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016 229/2015 776Ω13-6ΥΙ
4 Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2016 234/2015 77ΝΩΩ13-ΡΜΓ
5

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται

για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για έτος 2016

231/2015 ΩΝΧ3Ω13-3Ι0
6 Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2016 230/2015 ΩΡΧ5Ω13-ΝΦΗ
7

Αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για

το έτος 2016 και τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων

σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2016

233/2015 6ΠΔΚΩ13-5Ν9
8

Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 του

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. (Αντίτιμο για παραχώρηση Μπούρτζι).

226/2015 ΩΥΩΝΩ13-ΨΞΣ
9

Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2016. Καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων και

ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων, που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια.

Ορισμός Επιτροπής για το έτος 2016

232/2015 73ΝΗΩ13-1ΥΦ
10 Καθορισμός  τελών διαφήμισης ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017  

                                                                                                             Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ

                                                                                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                                                                                               ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή