ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                    Σκιάθος    21 / 07 / 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ   

Οικονομική Υπηρεσία

Γραφείο προμηθειών                                                    

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                         

Τ.Κ. 37002, Σκιάθος

Πληροφορίες: κ. Φεργάδη

Τηλ :  24273 50114

Fax :  24270 23168        

E-mail: ." style="color: #081ea8;">.


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας κρίνεται απαραίτητο να προμηθευτούμε εξοπλισμό στο χώρο της κουζίνας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ με απευθείας ανάθεση.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή της προμήθειας μπορείτε να αντλήσετε ηλεκτρονικά  από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με ΑΔΑΜ 16REQ004818574.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας καταθέσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές έως και τη Δευτέρα 25/07/2016 και ώρα 10:00.

                                                       Η προϊσταμένη Οικονομικών

                                                        Μαρία – Ελευθερία Πεζάτου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή