ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 10 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

78η/10.11.2021 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 900,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στο Βόλο στις 11/11/2021 και την ίδια ημέρα θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να παραστεί 12-14/11/2021 στην έκθεση PHILOXENIA. Θα διανυκτερεύσει στον Βόλο στις 15/11/2021 και στις 16/11/2021 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 367/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 900,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στο Βόλο στις 11/11/2021 και την ίδια ημέρα θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη   για να παραστεί 12-14/11/2021 στην έκθεση PHILOXENIA. Θα διανυκτερεύσει στον Βόλο στις 15/11/2021 και στις 16/11/2021 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.200,00 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη τουριστική έκθεση PHILOXENIA που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 12-14/11/2021.

Α.Ο.Ε 368/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη τουριστική έκθεση PHILOXENIA που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 12-14/11/2021

και κατανέμει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 1.200,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την ανωτέρω δαπάνη σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή