ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

66η/23.09.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη - διατύπωση των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της από 14.09.2021 προσφυγής (του άρθρου 227 Ν. 3852/2010) της κ. Φιλανδρίας - Σκαπινάκη του Αδαμαντίου κατά της υπ’ αρ. 295/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, ενώπιον της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Α.Ο.Ε 307/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου πίστωσης , ποσού 1.350,00 €     στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις   28/9/2021 και από εκεί την ίδια ημέρα στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί στην Διεθνή ΄Εκθεση <<GRAND PAVOIS 2021>> η οποία θα πραγματοποιηθεί   στην La Rochelle της Γαλλίας και θα επιστρέψει στην Αθήνα   στις 1/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο

Α.Ο.Ε 308/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.350,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 28/9/2021   και από εκεί την ίδια ημέρα στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί   στην Διεθνή ΄Εκθεση <<GRAND PAVOIS 2021>> η οποία θα πραγματοποιηθεί   στην La Rochelle της Γαλλίας και θα επιστρέψει στην Αθήνα   στις 1/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 1.350,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 28/9/2021   και από εκεί την ίδια ημέρα στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί   στην Διεθνή ΄Εκθεση <<GRAND PAVOIS 2021>> η οποία θα πραγματοποιηθεί στην La Rochelle της Γαλλίας και θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 1/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο

Α.Ο.Ε 309/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 1.350,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 28/9/2021   και από εκεί την ίδια ημέρα στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί   στην Διεθνή ΄Εκθεση <<GRAND PAVOIS 2021>> η οποία θα πραγματοποιηθεί στην La Rochelle της Γαλλίας και θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 1/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή