Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται μόνο:

  1. αίτηση του ενδιαφερομένου

Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης 

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή