ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Δορυφορικό απορριμματοφόρο αυτοκίνητο 2,5m3

 

1

 

Φ.Π.Α. 23%

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Ολογράφως:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

apor.pdf

 

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή