ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Παπαβαγγέλη Λιάνα

Τηλ: 24273 50140

Fax: 2427350131

Email: .

                   ΣΚΙΑΘΟΣ 15.05.2019

                Αρ. πρωτ.: 4169

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση του 4008/10.5.2019 του Πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την αριθμ. 1127/12-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ν14Ω13-ΖΟ1 και ΑΔΑΜ: 19SYMV

 

  1. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΥ 9273 του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019 και διάθεση πίστωσης ύψους 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

  1. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη διεκπεραίωση παραλαβής εκλογικού υλικού από τον Βόλο,για την πραγματοποίηση των εκλογών της 26ης Μαΐου και τυχόν επανάληψής τους στις 2 Ιουνίου,και διάθεση πίστωσης ύψους 450,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή