ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Παπαβαγγέλη Λιάνα

Τηλ: 24273 50140

Fax: 2427350131

Email: .

                   ΣΚΙΑΘΟΣ 06/05/2019

                Αρ. πρωτ.: 3711

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για ανάκληση μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης (Βασιλειάδου, Χριστέλη)

 

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή της πράξης ανάκλησης μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού που συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς και διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών. (Μανίκας, Ιωνική Ξενοδοχειακή Εμπορική Α.Ε.)

 

 1. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας καταβολής της Α δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (MARITTIMO Μονοπρόσωπη ΙΚΕ).

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, στη συνεδρίαση της 20-02-2020, επί της από 18-09-2014 προσφυγής του Γεωργίου Καραστατήρα του Αντωνίου κατά του Δήμου Σκιάθου και κατά της υπ’ αριθ. 87/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

 

 1. Εξέταση του πρακτικού γνωμοδότησης επί της υπ’ αρίθμ. 3680/3.5.2019 ένστασης.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή