ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Παπαβαγγέλη Λιάνα

Τηλ: 24273 50140

Fax: 2427350131

Email: .

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 05/04/2019

                Αρ. πρωτ.: 2803

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη των προθεσμιών καταβολής δόσεων έτους 2019 που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην περιοχή:

Α) «Αγία Ελένη» για τοποθέτηση καντίνας (Αντωνίτσα Βαλασία).

Β) στην περιοχή «Αγία Ελένη» για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (Κανταράκιας Κωνσταντίνος).

Γ) στην περιοχή «Άγκιστρος» για τοποθέτηση καντίνας (Κανταράκιας Κωνσταντίνος).

 

  1. Έγκριση μετακίνησης του οχήματος ΚΗΥ 9273 από τη Σκιάθο στα Επίστρατα Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, με οδηγό τον Γκανάτσα Αθανάσιο, την 5-4-2019, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και ορισμός υπολόγου.

 

  1. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 21-11-2019, επί προσφυγής του Βασιλείου Καρίβαλλη του Παναγιώτη, κατά της υπ’ αριθ. 536/2016 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου, περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

 

  1. Επικύρωση σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

 

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή