ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 20/03/2019

                 Αρ. πρωτ.: 2355

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του Δήμου Σκιάθου μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του π/υ   οικ. έτους 2019.
 2. 2. Διόρθωση-συμπλήρωση των αρ. 241/2017 και 292/2018 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με την αναπροσαρμογή η μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις.
  1. 3.Επικύρωση σταδίου ( Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019
 3. 4.Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
 4. 5.΄Εγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή