ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ, 19 /9/2018

                 Αρ. πρωτ.: 8350

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018
  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 73/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/19-12-2016   στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.(σχετική η αριθμ. 276/2018 ΑΟΕ.)
  1. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για τη δικάσιμο της 26-9-2019, προς απόκρουση της από 6-8-2012 προσφυγής υπ’ αριθ. κατάθ. 58/7-8-2012 της Μαρίας Γκουρίκου – Γκερέκου, κατοίκου Σκιάθου, κατά των με αριθ. 371/2012 και 10/2012 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου, με τις οποίες περιορίζεται το εμβαδόν παραχωρηθέντος κοινοχρήστου χώρου.
  1. Επικαιροποίηση της 264/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τον ορισμό του Δικηγόρου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή