ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ,    25 /6/2018

                 Αρ. πρωτ.: 5829

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Ioυνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Εγκριση της προμήθειας: Α) Υλικά Μηχανογράφησης (μελάνι εκτυπωτών & fax, αναλώσιμα, ανταλλακτικά Η/Υ),Β) Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου, Γ) Χαρτί Α4 καιΔ) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν και ψήφιση πίστωσης με το ποσό των 5434,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6612, με το ποσό των 2.949,45 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.01, με το ποσό των 9.990,71 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.02, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
 2. 2.΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 ευρώ. τον Κ.Α. 00-6073 για την παρακολούθηση σεμιναρίου από τον υπάλληλό μας Μπόζα Θεόδωρο, που θα διεξαχθεί στις 27/6/2018 στον Βόλο.
 3. 3.΄Εγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ψήφιση ποσού

Κ.Α.Ε. 10-6634 - 5.000,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6634- 13.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6634- 850,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 45-6635 - 1.500,00 ευρώ στον κ.α. 20-6635.

 1. 4.΄Εγκριση μετακίνησης και ψήφιση ποσού 280,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ.                 Οικ.έτους 2018 10.6422 ,για την μετακίνηση του Mπόζα Θεόδωρου του Μιχαήλ ,κλάδου ΤΕ Λογιστών, στον Βόλο στις 26/6/2018 για να παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο στις 27/6/2018 και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 28/6/2018.
 2. 5.΄Εγκριση   μετακίνησης και ψήφιση ποσού 250,00 € στον κωδ. Του προυπ.       Οικ.έτους 2018 10.6422 της Παπαγεωργίου Αθηνάς αναπληρώτριας προϊσταμένης των διοικ/κών υπηρεσιών,κλάδου ΔΕ Διοικητικών, στην Αθήνα στις 26/6/2018 για να παραβρεθεί στις 27/6/2018 στο κτίριο Διοίκησης του ΟΑΕΔ για τον προγραμματισμένο έλεγχο της ΕΔΕΛ και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 28/6/2018.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή