ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     14/06/2018

                  Αρ. πρωτ.:   5456

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  18 Ιουνίου   2018, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  11:00  στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Διαβίβαση της αρ. πρωτ. 1001/59269+1138/65707/11-5-18 ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ΘεσσαλίαςκαιΣτερεάς Ελλάδας των αρ. 83/2018 και 109/2018 αποφάσεων της  Ο.Ε.  περί «Λήψη απόφασης σχετικά με την μη τήρηση όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς χρήστη» .
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εν μέρει ανάκληση ή μη της αρ. 172/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής μόνο ως προς το αρ. 3614/21-6-2017 παραχωρητήριο της κυρίας Σανιδά Αικατερίνης, κατόπιν του αρ. πρωτ. 47103/31-5-2018 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας».
  1. Εκδοση απόφασης   ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση) για αποδέσμευση  ποσού 992,00 €  από τον καε 00-6073 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω  ματαίωσης της δαπάνης.
  2. Ψήφιση πιστώσεων για την ανάληψη σταθερών , διαρκών  και περιοδικών δαπανών του π/υ οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση Πρακτικού ( ΙΙI ) Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  και ανάδειξη αναδόχων για την « Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2018 »
 4. έγκριση  δαπάνης  για την αγορά λογισμικού Backup & antivirus για χρήση στον windowsserver  του Δήμου Σκιάθου  και διάθεση πίστωσης  ποσού 700,00 ευρώ στον καε 10-7134  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
  1. έγκριση  δαπάνης προμήθεια δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων και διάθεση πίστωσης  ποσού 2.200,00 ευρώ στον καε 10-7135  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 12.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6063.01 , 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6061 και ποσού 1.500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 45-6063 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου του.
  3. ΄Εγκριση μετακίνησης  του Τσάμτσα Γεώργιου στην Αθήνα στις 20/6/2018  για να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ινστιτούτου επιμόρφωσης που θα γίνει στις 21 και 22/6/2018  με επιστροφή στην Σκιάθο 23/6/2018 και ψήφιση πίστωσης ποσού 550,00 € στον κ.α 15-6422 του πρ/σμού του Δήμου μας.
  4. Προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ME 44448 και διάθεση πίστωσης ποσού 980,00 ευρώ στον ΚΑΕ 35.6672 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
 5. Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο,      3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή