ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     1/06/2018

                  Αρ. πρωτ.:    4887

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   05 Ιουνίου   2018, ημέρα  Tρίτη  και ώρα  11:00  στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αίτηση για αντικατάσταση εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της αρ. 8421/24-8-2017 σύμβασης, μεταξύ του Κουφίδη Στέφανου και του Δήμου Σκιάθου.
 2. Aνάθεση και ορισμός δικηγόρου για  σύνταξη , κατάθεση προτάσεων και  παράσταση  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( τακτική διαδικασία) στη δικάσιμο 7-6-2018 κατά την μετά από πραγματογνωμοσύνη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 333/18.7.2014 αγωγής του Σωτηρίου Γεωργίου κατά του Δήμου Σκιάθου και λοιπών 2 και ψήφιση πίστωσης ποσού 930,00 ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων  »
  1. Έγκριση πάγιας προκαταβολής 1ος κύκλος 2018
 3. Εγκριση μετακίνησης του Καρυοφύλλη Ευστάθιου του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών στην Σκόπελο στις 20/6/2018, για να εμφανιστεί στις 21/6/2018 στο Μονομελές Πλημμμελειοδικείο Σκοπέλου για να εξεταστεί ως μάρτυρας σε υπόθεση του Δήμου, βάσει της αριθ. ΑΒΩ:Μ17-630 Kλήσης του Εισαγγελέα και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/6/2018 και ψήφιση ποσού 250,00 στον κα. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.
 4. Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗY 9295, ΚΗΙ 8467, ΚΗΙ 8464, ΚΗΗ 3139, ΚΗΗ 3127, ΚΗΥ 9273, ΚΗΥ 9272, ΚΗΙ 4590, ΚΗΥ 9204, ΚΗΙ 4614, ΚΗΙ 4643 και διάθεση πίστωσης 11.000,00 € στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 5. Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4613, των μηχανημάτων έργων ΜΕ 44448, ΜΕ 6833 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 6. Προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 6833 και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € στον ΚΑΕ 30-6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 7. Εισήγηση για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448 και διάθεση πίστωσης ποσού 550,00 € στον ΚΑΕ 30.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .
 8. Εισήγηση για την επισκευή των οχημάτων KHH 3139, KHY 9295, KHI 4643, KHY 9204, KHI 8467, ΚΗΙ 4590, ΚΗΗ 3043, ΚΗΥ 9272 και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.400,00 στον ΚΑΕ 20.6263, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο,      3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή