ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     23/5/2018

                  Αρ. πρωτ.:     4547

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   23  Mαϊου  2018, ημέρα  Tετάρτη  και ώρα  14:00  στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.  Υποβολή αιτήματος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σκιάθου για την προετοιμασία και προσαρμογή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για ένα έτος .
  1. Κατακύρωση πρακτικού (ΙΙ) και Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την « Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2018.
  2. ΄Εγκριση μετακίνησης του Πασχάλη Θεόδωρο του Δημητρίου ,στο βόλο στις 23/5/2018 , για να παραστεί στο δικαστήριο για υπόθεση του Δήμου στις 24/5/2018 και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 25/5/2018 και ψήφιση ποσού 260,00 € στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  20.6422 του πρ/σμού 2018 .
  3. Επικύρωση σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης  πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο,      3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή