ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     17/05/2018

                  Αρ. πρωτ.:     4266

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   17  Mαϊου  2018, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  12:00  στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. «Αποδοχή πράξης ανάκλησης  μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού τα οποία συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία  καθώς και η διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
  2. Έγκριση μετακίνησης κα. Σάχου Αικατερίνη    υπαλλήλου υπηρεσίας Πολεοδομίας στο Βόλο στις 18/5/2018 για να παραστεί ύστερα από την 16/5/2018 πρόσκληση του ΤΕΕ Μαγνησίας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 19/5/2018  και ψήφισης πίστωσης ποσού   200,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.
  1.  «Λήψη απόφασης ανάκλησης μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης».

     Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα  οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο,      3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή