ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     10/5/2018

                  Αρ. πρωτ.:    3996

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   10  Mαϊου  2018, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  13.00 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΄Εγκριση  για τον έλεγχο και εκτίμηση ζημιάς του οχήματος ΚΗΗ 3043 και διάθεση πίστωσης στον ΚΑΕ 20.6263 ποσού 100,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .
  2. ΄Εγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση του οχήματος ΚΗΗ 3043 από τη Σκιάθο  στην Αθήνα και ψήφιση ποσού 350,00 στον κ.α.ε. 20.6263  του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .
  1. ΄Εγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου μας Γκανάτσα Αθανάσιου στην Αθήνα για να μεταφέρει το φορτηγό αριθμ. ΚΗΗ του Δήμου μας στο συνεργείο Καούση στις 11/5/2018 και να επιστρέψει στην  Σκιάθο 14/5/2018 και ψήφιση πίστωσης ποσού 370,00 € 20.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018

 

     Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα  οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή