ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     4 /5/2018

                  Αρ. πρωτ.:  3820

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   8 Mαϊου  2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  11.00 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Εισηγητική έκθεση Α΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου.
 2. 2.Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης  682,00 ευρώ στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.
 3. 3.΄Εγκριση μετακίνησης Σάχου Αικατερίνη στο Βόλο από 9-11/5/2018 και ψήφισης πίστωσης ποσού και ψήφιση ποσού 300,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.
 4. 4.Επισκευή του ρολού πόρτας της αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου και διάθεση πίστωσης  1.500,00 ευρώ  στον ΚΑΕ20-6262.00του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 5. 5.Προμήθεια ταϊστρών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών και σκυλιών του Δήμου Σκιάθου και διάθεση πίστωσης 600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 6. Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ και διάθεση πίστωσης  2.260,00€ ευρώ  στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 7. 7.Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHΗ 3043, ΚΗΙ 8467, ΚΗΙ 4643 και διάθεσης πίστωσης 900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 8. 8.Προμήθεια ιμάντων πρόσδεσης-ανύψωσης φορτίων, ρυμούλκησης οχήματος και διάθεσης πίστωσης 500,00  στονKAE  20-6672   του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 9. 9.Προμήθεια μίας βενζινοκίνητης αντλίας νερού για  πυρόσβεση για το Δήμο Σκιάθου   και  διάθεση πίστωσης 500,00ε στον ΚΑΕ 35-7135.00 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018. 
 10. 10.Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΙ 8467 και διάθεση πίστωσης ποσό 240,00  στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 11. 11.Επισκευή των οχημάτων KHI 8464, ΚΗΙ 4590 και διάθεση πίστωσης 1.300 € στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 12. 12.Εγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήρισης και ψήφιση πσού 4.960,00€ (4.000,00€ + 960,00€ Φ.Π.Α.) στον κα.  30-6112 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2018.
 13. 13.Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Α20/2018 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου Μπόζα Θεόδωρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή