ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     17 /4/2018

                  Αρ. πρωτ.: 3314

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  17 Aπριλίου 2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13.00 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 2841/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 2. Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 2842/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 2843/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 4. Α) ΄Εγκριση  δαπάνης διάθεση της πίστωσης από τον ΚΑ 00-6142.01, ποσού ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018. Β) έγκριση της αρ. 2/2018 μελέτης και

Γ) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψς  των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018.

 1. Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη  δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 19-04-2018, επί αγωγής των: 1) Ευγενίας συζ. Γεωρ. Λαυκιώτη και 2) Γεωργίου Θεοδ. Λαυκιώτη, κατοίκων Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου (αριθ. καταθ. αγωγής: 25/15-1-2007), περί αποζημιώσεώς τους, ποσού 56.391,44 ευρώ και 5.402,68 ευρώ, αντίστοιχα, λόγω τροχαίου ατυχήματος, και διάθεση πίστωσης 558,00 ευρώ (450,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%) στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.
 1. ΄Εγκριση Μετακίνησης και διάθεση πίστωσης  ποσού  300 ,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους  2018  40.6422 ,¨ μετακινήσεις  υπαλλήλων υπηρεσίας Πολεοδομίας¨ . για την μετακίνηση της Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου από την Σκιάθο στη Σκόπελο στις 25/4/2018,  ύστερα από την αριθμ.  Μ14-962/26-6-2017 κλήση του Βόλου για να παρευρεθεί στο Πλημμελειοδικείο Σκοπέλου στις 26/4/2018 ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου και να επιστρέψει στη  Σκιάθο στις 27/4/2018.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των  θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή