ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     2 /4/2018

                  Αρ. πρωτ.: 2914

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  3 Aπριλίου 2018, ημέρα  Μ.Τρίτη  και ώρα  11.00 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 110/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως προς τον ορισμό υπολόγου στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής ποσούδαπάνης  μεταφοράς  στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ.

  1. Τροποποίηση του πίνακα της 33/2018 (ΑΔΑ: 69στω13-ριγ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη με α/α 7 που αφορά την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, της ιδιοκτησίας με ΚΑ 020303
  2. ΄Εγκριση δαπάνης για την επισκευή του οχήματος ΚΗI8467 και διάθεση πίστωσης  ποσού 300,00  στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των  

θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή