ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,   26 /3/2018

                  Αρ. πρωτ.:  2775

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27  Mαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα  13.00 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης  περί συμμόρφωσης της KUPRIIANCHUK OLGA ΤΟΥ VOLODYMYR , σχετικά με την τήρηση των όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού  στη θέση  «ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ» .(Σχετ. η υπ΄αριθμ. 83/2018 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής)
 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης  μεταφοράς  στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ.

 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 620,00 ευρώ  στον καε 00-6737.01 του π/υ οικ. έτους 2018 για ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 141/2016 ΚΑΙ 43/2018 ΑΔΣ).
 1. Τροποποίηση της αρ.106/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για  τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων η μη αναψυκτηρίων και συμμόρφωση, σύμφωνα με το αρ πρωτ..24320/23-03-2018 σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.  

 

 1. Τροποποίηση της αρ.107/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για  τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και συμμόρφωση, σύμφωνα με το αρ πρωτ..24320/23-03-2018 σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.  

 1. Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού 500,00 τ.μ .στη  θέση Άγιος Αντώνιος , του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας , με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο  για τη σύνταξη  και κατάθεση προτάσεων με προσθήκη και αντίκρουση και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 8-1-2018 με αριθ. κατάθ. ΤΜ34/13-2-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής του Ηλία Κατσινάρη του Φιλίππου, κατοίκου Βόλου, κατά του Δήμου Σκιάθου  και διάθεση πίστωσης  1.054,00  ευρώ  στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.
 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 150,00 ευρώ  στον καε 45-6635 του π/υ οικ. έτους 2018 για την προμήθεια πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
  1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 43,40 ευρώ  στον καε 00-6116 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη  αμοιβής δικαστικού επιμελητή.

 

 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.000,00 ευρώ  στον καε 50-7135 του π/υ οικ. έτους 2018 για την προμήθεια μηχανικών μπαρών και κολωνάκια πεζοδρομίου  σε πεζοδρομημένες περιοχές της Σκιάθου.

 

 

 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  980,00ευρώ  στον καε  20.6671.02  του π/υ οικ. έτους 2018  για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHΗ 3139, ΚΗΙ 8464 και       ΚΗΥ 9273.
 2. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  850,00ευρώ  στον καε  50.6263  του π/υ οικ. έτους 2018  Επισκευή των οχημάτων ΒΒΗ 216 και ΝΖΗ 1984.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή