ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,  2/3/2018

                  Αρ. πρωτ.: 1782

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  6 Mαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα  11.00 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 992,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.     00-6073 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής  του Δήμου μας σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις εντός ενός έτους ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-postirixis. »
 2. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.975,40 ευρώ   στον Κ.Α. 35-6662 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018, για την εκτέλεση της προμήθειας υλικού για την επισκευή – αντικατάσταση διαδρόμου στο δάσος – παραλίας Κουκουναριών.
 3. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  200,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6073 του πρ/σμού  για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου 2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με θέμα  θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων   στις 30/3/2018.
 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού με φπα. 5.499,40  στον κα. 35-6262.00 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου.
 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 € για την Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης στον κα. 20-6615 του πρ/σμού οικ.έτους 2018.
 2. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 στον κα. 35-6262.00 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την Προμήθεια  εννέα  φορητών  ασυρμάτων.
 3. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 στον κα. 15-6632 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την  Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών του Δήμου Σκιάθου.
 4. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 στον κα. 20-7135 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 5. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 23.994,00  στον κα. 20-6142.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  με σκοπό  την μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ αλλά και για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων.
 6. Έκδοση Απόφασης  ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση), ποσού 300€(ΑΑΥ 55/2018) λόγου ματαίωσης μετακίνησης της ΜΙχαηλίδου Στυλιανής.
 7. ΄Εγκριση    δαπάνης   και   διάθεση πιστώσης     ποσού   3.500,00  ευρώ  στον   Κ.Α.Ε 15-6699 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια αθλητικό δάπεδο EVA TATAMI PUZZLE 200 τετραγωνικών μέτρων .
 8. ΄Εγκριση    δαπάνης   και   διάθεση πιστώσης    ποσού   400,00 στον κωδ. 15-6422 Του προυπ. Του Δήμου μας Οικ.έτους 2018  ,για μετακινήσεις  υπαλλήλων υπηρεσίας ¨πολ.αθλ.&Πρόνοιας . Συγκεκριμένα για την μετακίνηση του μόνιμου υπαλλήλου μας Τσάμτσα Γεώργιου του Θεοδώρου,κλάδου ΤΕ φυσικοθεραπευτών από Σκιάθο στην Αθήνα στις 22/3/2018, για να παρακολουθήσει στις 23/3/2018 την  12η συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής, ύστερα από το 13/2/2018 έγγραφο του ΕΔΔΥΠΠΥ    και να επιστρέψει στις 24/3/2018 στην Σκιάθο.
 9. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00 €  στον κα. 20-6276 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την μίσθωση  βυτίου  για  μεταφορά  λημμάτων στο βιολογικό.
 10.  Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €  στον κα. 30-6661.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για  την Προμήθεια υλικών στα πλαίσια συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των εγκαταστάσεων στον υδροβιότοπο των Κουκουναριών.
 11.  Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.800,00 €  στον κα. 35-6672 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και καθαρισμό των χώρων πρασίνου και των πρανών του οδικού δικτύου.
 12. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  350,00 €  στον κα. 30-6671.03 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗI 4613.
 13. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  18.487,20€  στον κα. 00-6142.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για τις Εργασίες καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δ. Σκιάθου».
 14. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  160,00 €  στον κα. 20-6263 του πρ/σμού οικ.έτους 2018   για την Επισκευή του δίκυκλου οχήματος  ΒBA 736.
 15.  Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  500,00 €  στον κα. 35-6673 του   πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την Προμήθεια  ενός  επαναφορτιζόμενου  παλμικού  κατσαβίδι  και  ενός  κρουστικού  δραπανοκατσάβιδου  στα  πλαίσια  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων  του  υδροβιότοπου Κουκουναριών.
 16. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  200,00 €  στον κα. 35-6673 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια  αντλίας  νερού    για  άντληση  υδάτων  και  για  πυρόσβεση  για  το  Δήμο  Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή