ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,  26/2/2018

                  Αρ. πρωτ.: 1605

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  26 Φεβρουαρίου   2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13.00 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο τη  λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας ,τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος για τον τ. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δημήτριο Διολέττα και τον νυν Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Κωνσταντίνο Γιαννίτση, ενώπιον της Πταισματοδίκη Βόλου, στις 27-02-2018 και 12-03-2018, αντίστοιχα, σε προκαταρκτική εξέταση, επί μηνύσεως Ιάσονα Αποστολάκη, για αποδιδόμενη υποβάθμιση περιβάλλοντος, σχετικά με τη χρήση σκωρίας στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας και διάθεση πίστωσης 744,00 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο  προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ246/15-12-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής του Γιαλή Αναγνώστου του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθουμε την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 15,50 τ.μ., 789,67 τ.μ., 722,82 τ.μ., 761,43 τ.μ. και 611,44 τ.μ. στην περιοχή «Βρωμόλιμνος» Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης στον κ.α.ε 00-6111 του πρ/σμού οικ.έτους 2018.

  1. Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2018

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή