ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Α. Μελαχροινάκης

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 24273 50131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 22/2/2018

                  Αρ. πρωτ.:1500

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  22/2/2018, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 13:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την υποχρεωτική εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στην διαδικασία εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος  «Μητρώου Πολιτών».  Εισήγηση: Μ. Πεζάτου ,Προϊστ. Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την παράσταση στο πενταμελές  Εφετείο Λάρισας.  Εισήγηση : Μ. Πεζάτου , Προϊστ. Οικονομικών Υπηρεσιών .

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67  &  75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω χρονικών προθεσμιών , οι οποίες αν δεν τηρηθούν θα ζημιωθεί οικονομικά ο Δήμος και τα συμφέροντα αυτού ενώ ταυτόχρονα  παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή