ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Α. Μελαχροινάκης

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 24273 50131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 22/2/2018

                  Αρ. πρωτ.:1500

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  22/2/2018, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 13:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την υποχρεωτική εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στην διαδικασία εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος  «Μητρώου Πολιτών».  Εισήγηση: Μ. Πεζάτου ,Προϊστ. Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την παράσταση στο πενταμελές  Εφετείο Λάρισας.  Εισήγηση : Μ. Πεζάτου , Προϊστ. Οικονομικών Υπηρεσιών .

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67  &  75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω χρονικών προθεσμιών , οι οποίες αν δεν τηρηθούν θα ζημιωθεί οικονομικά ο Δήμος και τα συμφέροντα αυτού ενώ ταυτόχρονα  παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή