ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,  2.2.2018

                  Αρ. πρωτ.: 837

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  2.2.2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00  ΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης ενός ακινήτου – καταστήματος  (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από την 21/03/2006 αναθεώρηση της 254/1985 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) έκτασης 22 τετραγωνικά μέτρα, που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
  2. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης ενός δημοτικού καταστήματος (κτίριο Β’), (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από την 21/03/2006 αναθεώρηση της 254/1985 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)έκτασης 74,42 τ.μ.  που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, με πλειοδοτική φανερή δημοπρασία σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του

θέματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή