ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,  30/1/2018

                  Αρ. πρωτ.: 725

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  30 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00  ΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεως προηγούμενου έτους για την προμήθεια  καυσίμων.

2. Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεως προηγούμενου έτους για την προμήθεια  λιπαντικών.

3. έγκριση  δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια καυσίμων

4. Ψήφιση πιστώσεων για την ανάληψη σταθερών, διαρκών και   περιοδικών δαπανών του π/υ οικ. έτους 2018.

5.   Ψήφιση ποσού 160,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  10.6422 για την μετακίνηση της Ληξιάρχου Πασχάλη Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη στην Σκόπελο από 4-6/2/2018.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του

θέματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή