ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,  17 /01/2018

                  Αρ. πρωτ.: 371

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  ΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 14/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου.

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄αριθ. 14/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου επί αγωγής του Παναγιώτη Κοντομηνά κατά του Δήμου Σκιάθου.

  1. Ψήφιση ποσού 300,00 σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. για την υποχρεωτική  μετακίνηση της  Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου στο βόλο για να παρευρεθεί στις 18/1/2018  στο Τριμελές πλημμελειοδικείο Βόλου ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου ,βάσει της αριθ. ΑΒΩ: Τ16-45 κλήσης του Εισαγγελέας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 20/1/2018. Σχετική απόφαση  οικονομική η 5/2018.

  1. Ψήφιση ποσού 300,00 σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. για την υποχρεωτική  μετακίνηση μετακίνησης της Μιχαηλίδου Στυλιανής του Γεωργίου στο βόλο για να   παρευρεθεί στις 18/1/2018  στο Τριμελές πλημμελειοδικείο Βόλου ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου ,βάσει της αριθ. ΑΒΩ: Τ16-45 κλήσης του Εισαγγελέας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 20/1/2018. Σχετκή απόφαση οικονομικής η 6/2018.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή