ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 11/12/2017

Αρ. πρωτ.: 12547

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 20η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  12 Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

  1. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018 – 2019 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απ. Πασχάλης

  1. Έγκριση υλοποίησης χριστουγεννιάτικων  και πρωτοχρονιάτικων  εκδηλώσεων  και ψήφιση πίστωσης ποσού € στον ΚΑΕ 15-6471. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δ. Μίχας

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67  &  75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω χρονικών προθεσμιών , οι οποίες αν δεν τηρηθούν θα ζημιωθεί οικονομικά ο Δήμος και τα συμφέροντα αυτού ενώ ταυτόχρονα  παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή