ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 22/09/2017

                  Αρ. πρωτ.: 9740

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ.244/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. Έκδοση Αποφάσεων  ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις).

 

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος  δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ έκτασης 500,00 (πεντακοσίων) τ.μ. για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

 

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη  δαπάνης έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των οχημάτων: ΚΗΥ 9267,ΚΗΙ 8467,ΚΗΥ 9243,ΚΗΙ 4614,ΚΗΙ 4613,ΚΗΗ 2967,ΚΗΙ 8464,ΒΒΗ 216,ΒΑΗ 279,ΒΒΑ 0738 και ΒΒΕ 0868, του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2017.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00€ στον ΚΑΕ 10-7135 για την προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.475,16€ στον ΚΑΕ 30-6117 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.370,19€ στον ΚΑΕ 00-6171 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 420,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗH

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI4590.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI8467.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.680,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΙ 4643.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.100,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΥ 9272.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.580,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού€ στον ΚΑΕ 00-6331 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την απόδοση ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/2013).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή