ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 07/04/2017

                  Αρ. πρωτ.: 2750

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη  Εμμανουήλ, 6) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς οικοδομικών υλικών για διαμόρφωση τμήματος πεζόδρομου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6615 για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6661.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του δικτύου πυρόσβεσης των Κουκουναριών λόγω του παγετού.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.266,40€ στον Κ.Α.Ε. 20-6662 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την προμήθεια tablet παρουσιάσεων.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 920,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00 για την κάλυψη της δαπάνης εργασιών συντήρησης και επέκτασης τηλεφωνικής – δικτυακής εγκατάστασης.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.184,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-7135.01 για την προμήθεια μηχανημάτων αφύγρανσης για τον χώρο αναψυχής και άθλησης του Δήμου Σκιάθου.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την προμήθεια κεντρικού Εξυπηρετητή (Server).

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.000,00για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10-7134 για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Ο.Ε. και Δ.Σ. του Δήμου Σκιάθου.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού στον ΚΑΕ 50-7132για την προμήθεια μοτοποδηλάτου 150 cc.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 19.060,00€ για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας υλικών για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή