ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 30/1/2017

                  Αρ. πρωτ.: 630

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ψήφιση πίστωσης ποσών σε Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ανεκτέλεστα μέρη συμβατικών υποχρεώσεων.

 

  1. 2.Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 16-02-2017, επί της από 10-06-2009 και με αριθμ. κατάθεσης 62/10-06-2009 αγωγής των: Όλγας Αντωνίτσα, Μαρίας Αϊβαλιώτου, Μαλαμίτσας Μαθηνού και Γιαννούλας Κοκκολιού, κατοίκων Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου.
  1. 3.Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 23-03-2017, επί της από 03-01-2011 και με αριθμ. κατάθεσης 2/04-01-2011 αγωγής των: Όλγας Αντωνίτσα, Μαρίας Αϊβαλιώτου, Μαλαμίτσας Μαθηνού και Γιαννούλας Κοκκολιού, κατοίκων Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου.
  1. 4.Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 23-03-2017, επί της από 03-01-2011 και με αριθμ. κατάθεσης 3/04-01-2011 αγωγής των: Όλγας Αντωνίτσα, Μαρίας Αϊβαλιώτου, Μαλαμίτσας Μαθηνού και Γιαννούλας Κοκκολιού, κατοίκων Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή