ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 18/11/2016

                  Αρ. πρωτ.: 9802

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Β΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 19-01-2017, επί προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Διαλεμένος Λ. – Παπαθεοδωρόπουλος Θ. Ο.Ε.».

 2.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Β΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 19-01-2017, επί προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Χαλκιά Αικατερίνη και ΣΙΑ Ο.Ε.».

3.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Β΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 19-02-2017, επί προσφυγής του Κυριάκου Καραστατήρα.

4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.410,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6117 για την παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου ενίσχυσης των δομών και του σωστού τρόπου ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων– συσκευασιών στο Δήμο Σκιάθου.

5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.188,04€ στον Κ.Α.Ε. 15-6691 για την προμήθεια ειδών φωταγώγησης – χριστουγεννιάτικων λαμπτήρων.

6.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την προμήθεια δυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

7.Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.400,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7135 για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας ψύξης – θέρμανσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

8.Λήψη απόφασης για ανάκληση της 203-2016 Α.Ο.Ε..

9.Ψήφιση πίστωσης 11.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7133 για την προμήθεια εξοπλισμού στον χώρο της κουζίνας του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκιάθου.

10.Ψήφιση πίστωσης 1.054,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00 για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής σχάρας φρεατίων.

11Ψήφιση πίστωσης 186,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7135 για την προμήθεια ενός ζεύγους ηχείων.

12.Ψήφιση πίστωσης 720,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την προμήθεια motherboardσε serverτου Δήμου.

13.Ψήφιση πίστωσης 330,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7135 για την παροχή υπηρεσίας κατασκευής ενδεικτικών πινακίδων σε πεζοπορικά μονοπάτια του Δήμου.

14.Ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6263 για εργασίες συντήρησης και προμήθεια υλικών για του οχήματος ΜΕ 6833.

15.Ψήφιση πίστωσης 1.250,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6263 για εργασίες συντήρησης του οχήματος ΜΕ 6833.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή