ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 13/10/2016

                  Αρ. πρωτ.:  8832

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για επικύρωση των πρώτων σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού 29.760,00€ σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 8722/11.10.2016 και 8726/11.10.2016 πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού.
  1. Λήψη απόφασης για επικύρωση των πρώτων σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γερανού αποκομιδής υπογείων κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού 34.720,00€ σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 8774/12.10.2016 και 8785/12.10.2016 πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι η απρόσκοπτη συνέχιση των ανωτέρω διαγωνισμών απαιτεί την άμεση συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή