ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 08/08/2016

                  Αρ. πρωτ.:  6762

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για καταγγελία συμφωνητικών για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και τροχήλατων ή μη αναψυκτηρίων μετά από τη δοθείσα παράταση.
  1. Λήψη απόφασης για καταγγελία συμφωνητικών για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων αναψυχής στις Κουκουναριές μετά από τη δοθείσα παράταση.
  1. Λήψη απόφασης για καταγγελία συμφωνητικών λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν δημοπρασίας.
  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.660,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6012 για την αποζημίωση πρακτικογράφου και ληξιάρχου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 – 31.12.2016.
  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 34.720,00€ από τον Κ.Α.Ε. 20-7131.00 για την προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή