ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 31/03/2016

Αρ. πρωτ.: 2385

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού της 29/03/2016 για την προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

 2. Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δύο ακινήτων που βρίσκονται στη θέση Άγιος Αντώνιος , του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας , με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.250,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7135 για την προμήθεια ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης κρύου νερού.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 για την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για τη συντήρηση και καθαρισμό των χώρων πρασίνου και των πρανών του οδικού δικτύου του Δήμου Σκιάθου.

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.816,65€ στον Κ.Α.Ε. 30-7135 για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 933,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 για την προμήθεια φυτών.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6063.01 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Σκιάθου.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.214,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6265 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανήματος φυσικοθεραπείας Δήμου Σκιάθου.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6265 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής τουαλετών του υδροβιότοπου Κουκουναριών.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6266 για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.685,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.02 για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

 3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή