ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 20/05/2016

Αρ. πρωτ.: 4028

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5 m3. (Εξ αναβολής)

 2. Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δύο ακινήτων που βρίσκονται στη θέση Άγιος Αντώνιος του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας, με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 για την προμήθεια ξύλινων πλακών και συστήματος σκίασης για αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Μπούρτζι.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 883,76€ στον Κ.Α.Ε. 45-6063 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας στην Υπηρεσία Νεκροταφείου.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.440,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6276 για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης λυμάτων από το συγκρότημα τουαλετών στις Κουκουναριές.

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.300,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 413,80€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης παλαιού προγράμματος μισθοδοσίας Singular Logic.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6661 για την προμήθεια μαρμαροπλακών.

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.152,50€ στον Κ.Α.Ε. 10-6661 για την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης μαρμαροπλακών.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01 για την παροχή υπηρεσίας εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Κέντρο Παιδιού Δήμου Σκιάθου.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 249,44€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Μαυρογιαλή.

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.018,45€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για συμμετοχή του Δήμου σε ηλεκτροδότηση νέας παροχής Νο2 (φωτισμός πλατείας).

 1. Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσού 6.081,57 ευρώ από τον Κ.Α.Ε. 00-6117 λόγω λήξης της σύμβασης (44/2016 ΑΟΕ)

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 529,20€ στον Κ.Α.Ε. 00.6495 για τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κινητών υπηρεσιών.

 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.227,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για πληρωμή νομικών σύμφωνα με αναθέσεις που έχουν γίνει με τις 164/2015 και 304/2015 Α.Ο.Ε..

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 676,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη αιτήματος προς ΕΤΑΔ Α.Ε. για την παραχώρηση του «Κτήματος Κουκουναριές», παροχή νομικών συμβουλών επί του θέματος και επί της σχετικής σύμβασης και παράσταση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

 2. Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 553,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.00 για την παροχή υπηρεσίας υδραυλικών εργασιών σε δημοτικά κτήρια.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 713,40€ στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00 για την παροχή υπηρεσίας σιδεροκατασκευών στο Μπούρτζι.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6672 για την προμήθεια τροχών σε κάδους απορριμμάτων

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 303,81€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για την παροχή υπηρεσίας επισκευής του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΝΖΗ 1909 δημοτικού δικύκλου.

 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.03 για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων.

 4. Ψήφιση πίστωσης 8.100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.

 5. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των

  πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 129.791,07€ στον Κ.Α.Ε. 00.6142.01.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή