ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 05/06/2015

Αρ. πρωτ.: 4862

 

ΠΡΟΣ

  • τον  Πρόεδρο  της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού24.600,00€ για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σκιάθου.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00στον Κ.Α.Ε.  για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Σκιάθου ως μέλος στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
  3. Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες, που είναι απαραίτητες να γίνουν μετά την αποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ Δ.Ε.»

 

  1. Αποδοχή δωρεάς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή