ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  17 Ιουλίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 17 / 2012  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  17ης Ιουλίου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ (εκλογές 17ης-6-2012)

Κ.Α. 10.6022 ποσό 252,00 €

Κ.Α. 10.6012 ποσό 756,00 €

Κ.Α. 20.6012 ποσό 630,00 €

Κ.Α. 30.6012 ποσό 126,00 €

Κ.Α. 50.6012 ποσό 504,00 €

Α.Ο.Ε 164/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση στον

Κ.Α. 10.6022 ποσό 252,00 €

Κ.Α. 10.6012 ποσό 756,00 €

Κ.Α. 20.6012 ποσό 630,00 €

Κ.Α. 30.6012 ποσό 126,00 €

Κ.Α. 50.6012 ποσό 504,00 €για την κάλυψη δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου (εκλογές 17ης-6-2012)

ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο

κ. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  τακτικό μέλος της Ο.Ε.

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΗΥ9204 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

243/4475/01-06-2012

Γνωμοδότηση: 6159/13-07-2012

Κ.Α. 20.6671.02  ποσό  829,40 €

Α.Ο.Ε 165/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση των 829,40 € στον Κ.Α. 20.6671.02

για την κάλυψη δαπάνης  προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το υπ' αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 9204 όχημα του Δήμου Σκιάθου

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

Α.Δ. διενέργειας:

252/4716/11-06-2012

Γνωμοδότηση: 6160/13-07-2012

Κ.Α. 10.6613.01 ποσό    1.691,62 €

Κ.Α. 10.6613.02 ποσό    5.976,28 €

Α.Ο.Ε 166/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση στον

Κ.Α. 10.6613.01 ποσό    1.691,62 €

Κ.Α. 10.6613.02 ποσό    5.976,28 €, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας χαρτιού Α4 και μελανιών αναλωσίμων Η/Υ του Δήμου Σκιάθου

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Α.Δ. διενέργειας:

339/6128/12-07-2012

Γνωμοδότηση: 6161/13-07-2012

Κ.Α. 15.6611 ποσό   1.509,07 €

Α.Ο.Ε 167/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση των 1.509,07 € στον Κ.Α. 15.6611 για την κάλυψη δαπάνης  προμήθειας βιβλίων για το μουσείο Παπαδιαμάντη

5

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σχετική η αριθ 6117/11-7-2012 εισήγηση της υπηρεσίας.

 

Α.Ο.Ε 168/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η εισηγητική έκθεση Β τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολο-γισμού

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία  σε σύνολο παρόντων έξη μελών με δυο αρνητικές  ψήφους και τέσσερις  θετικές

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή